Funksjonell sikkerhet

Nokian Hakkapeliitta 9 og verdens første funksjonelle piggkonsept. (Juni 2019).

$config[ads_text] not found
Anonim

Teknisk veiledning nr.10 - Funksjonell sikkerhet

Teori og bakgrunn

Nasjonale lover i EU krever at maskiner oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene (EHSR) som er definert i maskindirektivet og i de harmoniserte standarder i henhold til direktivet.

Dette betyr at alt nytt maskineri må oppfylle de samme lovkravene når de leveres i hele EU.

De samme standardene er også anerkjent på mange områder utenfor Europa, for eksempel gjennom ekvivalensdiagrammer, som letter maskinhandel og maskinforsendelser mellom landene innenfor og til og med utenfor EU.

Hvorfor må maskinen oppfylle disse kravene? Fordi samsvaren bidrar til å forebygge ulykker og følgeskader. Videre kan maskinprodusentene ved å overholde maskindirektivet og de relevante harmoniserte standarder, forsikre seg om at de har oppfylt sine forpliktelser til å designe og levere sikre maskiner som er i samsvar med nasjonale lover.

For produsenter blir nye og forbedrede sikkerhetsstrategier en måte å forbedre deres produktivitet og konkurranseevne på i markedet. Målet med konvensjonelle sikkerhetssystemer har vært å oppnå omfattende operativ sikkerhet og oppfylle lovlige forpliktelser. Dette har blitt gjort ved å bruke addon elektriske og mekaniske komponenter, selv på bekostning av produktivitet.

Operatører kan under visse omstendigheter overstyre disse systemene når de forsøker å forbedre produktiviteten, noe som kan føre til ulykker.

Med moderne sikkerhetssystemer kan sikkerheten til prosessene og operatøren tas i betraktning samtidig som produktiviteten opprettholdes. Et eksempel på dette er å holde maskinen i gang, men med lavere hastighet for å opprettholde sikker drift.

Med moderne sikkerhetsløsninger kan sikkerheten være en integrert del av maskinens funksjonalitet, og sikkerhetsløsninger er ikke bare ettertanke, lagt til for å oppfylle regelverket. Sikkerhetssystemer kan implementeres effektivt gjennom bestemte prosesser, for å oppnå spesifikk sikkerhetsytelse og bruke sertifiserte delsystemer som byggesteiner for sikkerhetssystemer.

Det forventes å møte sikkerhetsstandarder i bransjen, og sertifiserte delsystemer som stasjoner blir et must på markedet. Maskinsikkerhet er et av de raskest voksende områdene av betydning i industriell automasjon.

Sikkerhet og funksjonell sikkerhet

Hensikten med sikkerhet er å beskytte mennesker og miljø mot ulykker og i dette tilfellet fra maskiner. Funksjonelle sikkerhetssystemer gjør dette ved å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser, slik at uhell blir minimert når man bruker maskiner. Sikkerhetsstandarder definerer sikkerhet som frihet fra uakseptabel risiko. Det som er akseptabelt, er definert av samfunnet.

Maskinbyggere bør alltid bruke de samme (strengeste) akseptabilitetskriteriene for alle markedsområder, uavhengig av regionale forskjeller.

Den mest effektive måten å eliminere risiko på er å designe dem vekk. Men hvis risikoreduksjon ved design ikke er mulig eller praktisk, er det alltid det beste alternativet å beskytte gjennom statiske vakter eller funksjonell sikkerhet.

Når maskiner stoppes raskt og trygt eller betjenes med redusert hastighet i bestemte tider, for å redusere risiko, kan man oppnå høyere maskinproduktivitet, oppetid og mindre abrupt sikkerhetssystemadferd.

Samtidig er de juridiske forpliktelsene oppfylt og sikkerheten til mennesker og miljøet sikret.

Tittel:Funksjonssikkerhet - ABB
Format:PDF
Størrelse:298 KB
sider:44
Nedlasting:Akkurat her | Hent nedlastingsoppdateringer | Få tekniske artikler

Teknisk veiledning nr.10 - Funksjonell sikkerhet